Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Đặc điểm nơi sinh sống của mối chúa

Mối chúa sống ở đâu ?

Khi trời bắt đầu mưa thì các con mối cánh bay ra khỏi tổ mới để đi tìm lãnh địa mới của nó. Sở thích của chúng là đến những nơi sáng , nhất là bóng đèn. Bay qua bay lại cho đến khi rụng cánh và rơi xuống mặt đất. Đến lúc đó thì mối sẽ tự ghép cặp với nhau. 
Chúng sẽ cùng nhau tìm đến những chỗ đất có điều kiện thuận lợi để chung xuống đất. Nếu như quá trình đó chúng không bị giết hại hay là do những tác nhân khác làm hại thì chúng sẽ bắt đầu cuộc sống mới và sinh sản.

Từ đó những tổ mối hình thành và cũng chính địa chỉ đây là địa chỉ trú ngụ của mối chúa. Mối chúa thì không có sinh hoạt bên ngoài tổ mối, chúng nằm sâu tận phía bên trong tổ.  Những tổ mối hình thành và cũng chính địa chỉ đây là địa chỉ trú ngụ của mối chúa. 
Mối chúa thì không có sinh hoạt bên ngoài tổ mối, chúng nằm sâu tận phía bên trong tổ.

Là thành phần quan trọng nhất của tổ mối

Mối chúa được xem là thành phần quan trọng nhất của một tổ mối, nhờ có mối chúa mà tổ mối mới hình thành và phát triển. 

Một tổ mối cũng có thể có nhiều hoặc chỉ duy nhất một con mối chúa. Mối chúa có nhiệm vụ là sinh sản các mối con. 

Ước tính cả vòng đời của mối chúa có thể lên đến 25-50 năm chỉ dành cho việc nằm yên một chỗ và đẻ trứng
\
Vòng đời của mối :
Tìm hiểu chi tiết về mối

Diệt mối tại Bình Dương

Xem video về tổ mối chúa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét